Towarzystwo Chrystusowe

Oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel!